Waarom is het belangrijk om de overledene correct te verzorgen?

0
238

Het verzorgen van een overledene is een zeer emotioneel moment. Het vergt veel respect, waardigheid en sympathie om de geestelijke staat van de overledene te respecteren en de rouwende familie bij te staan. In dit artikel staan we stil bij waarom het belangrijk is om de overledene met veel zorg te verzorgen.

Respectvol afscheid nemen

Een respectvol afscheid nemen is voor iedereen belangrijk. Door de overledene op een passende manier te verzorgen, kunnen familieleden hun gevoelens uitdrukken en afscheid nemen. Bovendien kunnen ze grote schokken voorkomen tijdens het bezoek aan de rouwkamer of begrafenis door ervoor te zorgen dat het lichaam er zo goed mogelijk uitziet. Als het lichaam netjes gekleed, gewassen en gekamd is, kan dit ook helpen om eerbetoon aan de overledene te betuigen.

Mentale steun

Het verzorgen van de overledene kan ook mentale steun aan familieleden bieden wanneer ze proberen hun emoties onder controle te houden tijdens het afscheid nemen. Door bepaalde taken uit te voeren, zoals het aankleden van de overledene en haar of hem naar de rouwkamer brengen, kunnen familieleden hun gevoelens op constructieve manier weergeven. Dit kan helpen om hun verdrietige gevoelens te verminderen terwijl ze nog steeds afscheid nemen van hun geliefde.

De laatste wilsbeschikking

Eindig je leven op eenzaamheid is geen optie voor velen, daarom is het belangrijk om eindig je leven met waardigheid en met respect voor je persoonlijke rituelen en wensen in plaats van alleen maar op eenzaamheid na je dood. Met behulp van verschillende vormen van correcte verzorging van de overledene kunnen families hun geliefde op eervolle wijze laten rust vind in zijn of haar laatste rustplaats door het volgen van hun laatste wil.

Welke wettelijke voorschriften moet je naleven bij het verzorgen van een overledene?

Wettelijke voorschriften

Bij het verzorgen van een overledene moeten er verschillende wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Allereerst moet er rekening worden gehouden met de wettelijke vereisten voor het verzorgen van een stoffelijk overschot. In Nederland moeten deze voorschriften worden gevolgd volgens de Rijkswet op het lijkbezit. Om te voldoen aan deze vereisten is het belangrijk dat mensen die met de verzorging van een overledene te maken hebben, eerst alle relevante informatie over de wet en regels inwinnen.

Daarnaast mag alleen een persoon die in het bezit is van een (speciale) vergunning en/of licentie de verzorging van een overledene uitvoeren. Dit betekent dat alleen gekwalificeerde personen toegang tot de ruimte waar de verzorging plaatsvindt mogen hebben. Het is hierbij belangrijk om te weten dat iedere persoon die bij de verzorging betrokken is, hierover vooraf geïnformeerd moet worden.

Verder moet bij het verzorgen van een overledene rekening worden gehouden met data- en privacybescherming. De persoonsgegevens en foto’s van de overledene mogen niet zonder toestemming worden gedeeld of verspreid. Ook moet er goed gekeken worden naar andere lokale regelgeving, zoals bijvoorbeeld de regels omtrent begrafenisssen of crematies.

Als laatste is het belangrijk dat bij het verzorgingen van eenvoudige hygiënische maatregel nageleefd wordt, zoals handhygiëne, veiligheidsmaatregel en persoonlijk beschermingsmiddel (zoals handschoen, maskers enzovoort). Dit alles om ervoor te zorgen dat iedere betrokkene tijdens het afscheid nemen met respect, waardigheid en sympathie behandeld wordt.

Wat zijn de stappen om te kunnen verzorgen van een overledene?

Stap 1: Ontvang de overledene

De eerste stap bij het verzorgen van een overledene is om het lichaam te ontvangen. Dit kan door een professionele uitvaartondernemer of door familieleden zelf te doen. Het is belangrijk om de overledene met waardigheid te ontvangen en respect te tonen. Eventuele bloed, urine of andere lichaamsvloeistoffen moeten worden verwijderd en het lichaam moet worden gewassen, gekamd en gekleed volgens de laatste wilsbeschikking van de overledene.

Stap 2: Assistance bij de uitvaart

Na het ontvangen van het lichaam, kan de familie assistance bieden bij de uitvaart in de rouwkamer of begrafenis. Dit kan helpen om emotionele steun te bieden aan familieleden en vrienden die afscheid komen nemen van hun dierbare. De verzorging van het lichaam moet tijdens deze ceremonie met respect gebeuren, zodat er gelegenheid is om afscheid te nemen en eerbetoon te betuigen.

Stap 3: Bescherm de persoonlijke bezittingen

Naast het verzorgen van het lichaam, is het ook belangrijk om persoonlijke bezittingen zoals kleding, sieraden enzovoort veilig te stellen. Hiermee kan worden voorkomen dat waardevolle items worden verloren of beschadigd. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de overledene, kunnen familieleden kiezen om bepaalde items mee te nemen naar huis of naar een nabestaande als aandenken aan hun geliefde.

Stap 4: Vervoer naar begraafplaats/crematorium

Tot slot moet er rekening gehouden worden met het transporteren van het lichaam naar eender welk begraafplaats of crematorium dat door de familie gekozen is. Ook hierbij is respectvolheid vereist; eventuele bloemen die meegegeven wordt bijvoorbeeld, moet in goede staat blijven tot aan het eindpunt, wat gestalte helpt geven aan de waardigheid waarmee afscheid genomen wordt.

Vorig artikelWelke soorten verzorging hebben mijn peperomias nodig?
Volgend artikelWelke tips en tricks hebben anderen om hun huidverzorgingsroutine te verbeteren?